<div align="center"> <h1>Słoneczna Przystań</h1> <h3>Dom Seniora</h3> <p>Dom spokojnej starości.</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.slonecznaprzystan.webpark.pl/" rel="nofollow">http://www.slonecznaprzystan.webpark.pl/</a></p> </div>